Μενού
Your Cart

Οδηγίες Χρήσης GS1009 - Ρολόι κρυφή κάμερα MD112


GS1009 - Ρολόι με ενσωματωμένη κρυφή κάμερα MD112ΠΡΟΣΟΧΉ: Πρώτα συνδέουμε το καλώδιο USB στο Ρολόι και Μετά στον H/Y η τον φορτιστή για να αποφύγουμε τυχόν βραχυκύκλωμα.Ενεργοποίηση Συσκευής:
Για να ενεργοποιήσουμε το καταγραφικό, πατάμε το κουμπί 2 για 3 δευτερόλεπτα. To ενδεικτικό Led γίνεται Μπλε (Αναμονή).
Για να απενεργοποιήσουμε το καταγραφικό, πατάμε το κουπί 2 για 3 δευτερόλεπτα . To ενδεικτικό Led αναβοσβήνει μια φορά και σβήνει. Η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί.Εγγραφή Video:
Για να ξεκινήσει η εγγραφή Video, Πατάμε 2 φορές το κουμπί 2. . To ενδεικτικό Led αναβοσβήνει, η εγγραφή έχει ξεκινήσει.
Για να σταματήσει η εγγραφή Video, πατάμε το κουμπί 1. To ενδεικτικό Led γίνεται Μπλε (Αναμονή).Εγγραφή ήχου:
Πατάμε το κουμπί 1 για 3 δευτερόλεπτα. To ενδεικτικό Led αναβοσβήνει (Κόκκινο) , η εγγραφή έχει ξεκινήσει.
Για να απενεργοποιήσουμε το καταγραφικό ήχου, πατάμε το κουπί 1 . To ενδεικτικό Led γίνεται Μπλε (Αναμονή).Λήψη Φωτογραφίας:
Πατάμε 1 φορά το κουμπί 1. To ενδεικτικό Led αναβοσβήνει, η λήψη Φώτο έχει πραγματοποιηθεί.Ρύθμιση Ημερομηνίας-Ώρας:
Συνδέοντας την συσκευή μέσω θύρας USB στον Η/Υ, βλέπουμε την συσκευή σαν USB Stick (Φλασάκι USB).
Στον αρχικό κατάλογο υπάρχει ένα αρχείο “TAG.TXT” (Αρχείο κειμένου).


Η ημερομηνία πρέπει να είναι στην μορφή «2016-11-21 19:59:59«
Αποθηκεύουμε το αρχείο.


Σύνδεση USB σε H/Y:
Συνδέοντας την συσκευή μέσω θύρας USB στον Η/Υ, η συσκευή ταυτόχρονα φορτίζεται.ΠΡΟΣΟΧΉ: Πρώτα συνδέουμε το καλώδιο στο Ρολόι και Μετά στον H/Y η τον φορτιστή για να αποφύγουμε τυχόν βραχυκύκλωμα.Η συσκευή συνδέεται σαν μνήμη USB (Φλασάκι) και μπορούμε να δούμε τα αρχεία (Bίντεο, εικόνες, ηχητικές καταγραφές).
Πατώντας το Κουμπί 2 (με την συσκευή συνδεδεμένη), η συσκευή συνδέεται σαν Web Camera.
Πατώντας πάλι το Κουμπί 2 (με την συσκευή συνδεδεμένη), η συσκευή συνδέεται σαν σαν μνήμη USB (Φλασάκι) πάλι.Μπαταρία:
Ο μέσος χρόνος φόρτισης είναι 1 ώρα.
Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, τo ενδεικτικό Led αναβοσβήνει και αποθηκεύει την καταγραφή αυτόματα πριν κλίσει.


..

0.00€