Μενού
Your Cart

Οδηγίες Χρήσης GMA1020 - Σύστημα εντοπισμού GPS Tracker gt02


GMA1020 - Σύστημα εντοπισμού αυτοκινήτου μοτοσυκλέτας GPS Tracker
Η συσκευή λειτουργεί με κάρτα SIM κινητής τηλεφωνίας.

H κάρτα SIM Δεν πρέπει να έχει το PIN ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε την απαίτηση κωδικού PIN από την κάρτα SIM.

Για να απενεργοποιήσετε την απαίτηση κωδικού PIN, βάλτε την κάρτα SIM σε ένα κινητό τηλέφωνο και ρυθμίστε την κάρτα να μην απαιτεί κωδικό Pin.
Εάν η συσκευή δεν μπορεί να εντοπίσει το σήμα GPS, μας απαντάει με την τοποθεσία της χρησιμοποιώντας το σήμα κινητής τηλεφωνίας (LBS). Σε αυτήν την περίπτωση, η ακρίβεια της τοποθεσίας είναι μικρότερη.Συνδέστε το Gps tracker στο όχημά σας. Το μαύρο καλώδιο θα πρέπει να συνδεθεί στο (-) της μπαταρίας και το κόκκινο στο ACC (Παροχή όταν το όχημα είναι αναμένο).


Σε περίπτωση που συνδέσουμε το κόκκινο καλώδιο στο (+) της μπαταρίας, υπάρει ο κύνδινος να αποφορτιστεί η μπαταρία σε περίπτωση που το όχημα δεν κινηθεί για 1-2 μέρες.


Η συσκευή χρειάζεται περίπου 1-2 λεπτά να βρει σταθερό σήμα GPS.Καταρχάς η συσκευή δεν χρειάζεται απαραίτητα ρύθμιση για να λειτουργήσει. Εάν η συσκευή δεν έχει ρυθμιστεί, στέλνωντας το SMS smslink123456 , μας απαντάει με SMS με την γεωγραφική τοποθεσία της.

Η ρύθμιση είναι απαραίτητη όταν θέλουμε να στείλουμε συγκεκριμένες εντολές στην συσκευή και να την διαχειριζόμαστε από συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς.

Τα SMS τοποθεσίας της συσκευής, έχουν τις συντεταγμένες latitude και longitude καθώς και σύνδεσμο (Link) για αυτόματη πλοήγηση στον χάρτη μέσω Google Maps.H συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 5 αριθμούς οι οποίοι μπορούν να τη διαχειριστούν και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις.

Στείλτε SMS στην συσκευή με την ακόλουθη μορφή:
adminΚΩΔΙΚΟΣκενόαριθμός τηλεφώνου διαχειριστή


Εάν για παράδειγμα αριθμός που θέλουμε να εξουσιοδοτήσουμε είναι ο 6970000000 και ο κωδικός είναι 123456 (προεπιλεγμένος),
Το SMS θα είναι το ακόλουθο: admin123456 6970000000

Η συσκευή απαντάει με SMS “Admin ok!”

Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την συσκευή μέσω προαγωγής (Roaming) σε άλλη χώρα, ο αριθμός τηλεφώνου πρέπει να έχει και τον κωδικό της χώρας πχ. admin123123 +306970000000


Διαγραφή διαχειριστών συσκευής:
Για να διαγράψουμε έναν αριθμό από διαχειριστή, στέλνουμε SMS με την ακόλουθη μορφή:
noadminΚΩΔΙΚΟΣκενόαριθμός τηλεφώνου διαχειριστή


Εάν για παράδειγμα αριθμός που θέλουμε να διαγράψουμε είναι ο 6970000000 και ο κωδικός που επιλέξαμε είναι 123456 (προεπιλεγμένος),
Το SMS θα είναι το ακόλουθο: noadmin123456 6970000000
O αρχικός κωδικός είναι 123456, για να τον αλλάξουμε, στέλνουμε μήνυμα
passwordΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣκενόΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Δηλαδή, εάν ο παλιός κωδικός είναι 123456 και θέλουμε να τον αλλάξουμε σε 123123, στέλνουμε Password123456 123123

Ο κωδικός πρέπει να είναι 6αψήφιος αριθμός.

Η συσκευή απαντάει με SMS “Password ok”

Προσοχή, σημειώστε τον κωδικό σε ασφαλές μέρος.
Η συσκευή μπορεί να στέλνει διαδοχικά SMS με την τοποθεσία της.
Για να ενεργοποιήσουμε την αυτόματη αποστολή SMS, στέλνουμε μήνυμα στην συσκευή με την ακόλουθη μορφή:
FIX030s003nΚΩΔΙΚΟΣ
όπου το 030 είναι τα δευτερόλεπτα ανά τα όποια θα στέλνει SMS και το 005 είναι τα πόσα SMS θα στείλει συνολικά.

Εάν λοιπόν θέλουμε να μας στείλει 20 SMS συνολικά ναι να τα στέλνει ανά 50 δευτερόλεπτα και ο κωδικός διαχειριστή είναι 123456 (προεπιλεγμένος), στέλνουμε FIX050s020n123456H Συσκευή μπορεί να μας ειδοποιεί σε περίπτωση κραδασμού και να χρισημεύσει και σαν συναγερμός.
Για ενεργοποίηση στέλνουμε SMS με την ακόλουθη μορφή:
shock 123456
(Προσέξτε το κενό πριν τον κωδικό)
όπου το 123456 είναι ο κωδικός διαχειριστή (προεπιλεγμένος).

H συσκευή απαντάει “Shock ok”

Για απενεργοποίηση με την ακόλουθη μορφή noshock 123456
H Συσκευή μπορεί να μας ειδοποιεί εάν μετακινηθεί από συγκεκριμένη περιοχή (εκτός ζώνης).
Για ενεργοποίηση στέλνουμε SMS με την ακόλουθη μορφή:
stockade123456 latitude,longitude; latitude,longitude

Προσέξτε τα κενά: stockadeΚωδικόςΚΕΝΟlatitude,longitude;ΚΕΝΟlatitude,longitude

Τα latitude και longitude είναι οι αριθμοί γεωγραφικής τοποθεσίας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το GOOGLE Earth ή ιστοσελίδες όπως το www.mapcoordinates.net για να βρούμε τους αριθμούς γεωγραφικής τοποθεσίας (latitude,longitude) στην περιοχή που θέλουμε.Το πρώτο latitude και longitude που στο παραπάνω SMS είναι η πάνω αριστερά γωνία της περιοχής που θέλουμε να ρυθμίσουμε και το δεύτερο latitude και longitude η κάτω δεξιά γωνία της περιοχής στον χάρτη.

Ας υποθέσουμε ότι η περιοχή που θέλουμε να ρυθμίσουμε είναι η Πάτρα, το πρώτο και το δεύτερο latitude και longitude θα είναι περίπου όπως στην παρακάτω εικόνα.
Έτσι, έχουμε καλύψει την παρακάτω περιοχή:
Οπότε το SMS που πρέπει να στείλουμε για αυτή την περιοχή είναι:
stockade123456 38.27780948,21.72992706; 38.18719633,21.77043915

υπολογίζοντας ότι ο κωδικός διαχειριστή είναι
123456 (προεπιλεγμένος).


H συσκευή απαντάει “ stockade ok”


Η συσκευή θα στέλνει SMS ανά 3 λεπτά εάν μετακινηθεί εκτός της περιοχής που ρυθμίσαμε.


Για να απενεργοποιήσουμε τις ειδοποιήσεις ζώνης (Περιοχής) στέλνουμε SMS:
nostockade123456
υπολογίζοντας ότι ο κωδικός διαχειριστή είναι 123456 (προεπιλεγμένος).
H συσκευή μπορεί να μας ειδοποιεί εάν μετακινηθεί (πάνω από 200 μέτρα) απο την περιοχή που βρίσκεται.


Για ενεργοποίηση στέλνουμε SMS move123456 υπολογίζοντας ότι ο κωδικός διαχειριστή είναι 123456 (προεπιλεγμένος).

H συσκευή απαντάει “ Move ok”

Η συσκευή θα στέλνει SMS ανά 3 λεπτά με την τοποθεσία της.

Για απενεργοποίηση στέλνουμε SMS nomove123456 υπολογίζοντας ότι ο κωδικός διαχειριστή είναι 123456 (προεπιλεγμένος).
Για να ρυθμίσουμε την ζώνη ώρας της συσκευής, στέλνουμε SMS:
time zone123456 2
Μορφή SMS: timeKENOzoneΚΩΔΙΚΟΣκενόαριθμός ζώνης
υπολογίζοντας ότι ο κωδικός διαχειριστή είναι 123456 (προεπιλεγμένος) και ο κωδικός ζώνης είναι 2 (Ελλάδα).Για να ελέγξουμε την κατάσταση της συσκευής, στέλνουμε SMS:
check123456
υπολογίζοντας ότι ο κωδικός διαχειριστή είναι 123456 (προεπιλεγμένος).

H συσκευή απαντάει με την κατάσταση της μπαταρίας, σήμα κινητής, σήμα GPS κλπ.
Η συσκευή μπορεί να επικοινωνεί μέσω GPRS (Internet) εκτός απο SMS, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε σε ζωντανό χρόνο που βρίσκετε καθώς και να βλέπουμε το ιστορικό με τα σημεία που έχε βρεθεί.
Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει η κάρτα SIM που έχει τοποθετηθεί να διαθέτει internet (megabyte). Οι χρεώσεις ποικίλουν ανάλογα με τον πάροχο.
Για να συνδέσετε την συσκευή για χρήση μέσω Internet, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
Βημα 1: Ενεργοποίηση GPRS
Για να ρυθμίσουμε την συσκευή να επικοινωνεί μέσω Internet (gprs), στέλνουμε μήνυμ:
GPRS123456
υπολογίζοντας ότι ο κωδικός διαχειριστή είναι 123456 (προεπιλεγμένος).
Η συσκευή απαντάει "GPRS ok"

*Για να ρυθμίσουμε την συσκευή να επικοινωνεί μέσω SMS (όπως ήταν αρχικά) στέλνουμε μήνυμα:SMS123456
υπολογίζοντας ότι ο κωδικός διαχειριστή είναι 123456 (προεπιλεγμένος).
Βήμα 2: Ρύθμιση παρόχου

Αφού ρυθμίσαμε την συσκευή να επικοινωνεί μέσω Internet (GPRS), πρέπει να ρυθμίσουμε το σημείο πρόσβασης ανάλογα με τον πάροχό μας. Τα σημεία πρόσβασης των ελληνικών παρόχων είναι τα παρακάτω:

Cosmote: internet
Wind: gint.b-online.gr
Vodafone: internet.vodafone.gr

Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι ο πάροχός μας είναι η Vodafone, το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε στην συσκευή είναι:
apn123456 internet.vodafone.gr
υπολογίζοντας ότι ο κωδικός διαχειριστή είναι 123456 (προεπιλεγμένος).
H μορφή του μηνύματος είναι: apnκωδικόςκενότο σημείο πρόσβασης gprs του παρόχου

Προσέξτε το κενό μετά τον κωδικό
Η συσκευή απαντάει "Apn Ok"
Βήμα 3: Ρύθμιση Server

Το τρίτο βήμα εδώ, είναι να ρυθμίσουμε και τον διακομιστή (Server) που θα χρησιμοποιούμε για να βλέπουμε την τοποθεσία της συσκευής.
Το Firebox.gr, προσφέρει δωρεάν αυτήν την υπηρεσία.
Για να ρυθμίσετε την συσκευή ώστε να την ελέγχετε μέσω της σελίδας μας (http://gps.firebox.gr) , στέλνουμε το μήνυμα:
adminip123456 firebox.gr 5023
Μορφή μυνήματος: adminipκωδικόςκενόδιακομιστήςκενόθύρα
υπολογίζοντας ότι ο κωδικός διαχειριστή είναι 123456 (προεπιλεγμένος).

Όπου το firebox.dyndns.org είναι ο διακομιστής μας και 5023 η θύρα επικοινωνίας.
*Για να ρυθμίσετε την συσκευή με άλλον διακομιστή, θα πρέπει να στείλετε το μήνυμα με τον ανάλογο διακομιστή και την ανάλογη θύρα.
Βήμα 4: Ρύθμιση συχνώτητας ενημέρωσης
Για να ρυθμίσουμε την συχνότητα που η συσκευή θα ενημερώνει την τοποθεσία της, στέλνουμε μήνυμα στην συσκευή με την ακόλουθη μορφή:
FIX030s***n123456


το '030' σημένει 30 δευτεόλεπτα, άρα η συσκευή θα ενημερώνει την τοποθεσία της κάθε 30 δευτεόλεπτα. Μπορούμε να βάλουμε απο 10 έως 900 δευτερόλεπτα.


υπολογίζοντας ότι ο κωδικός διαχειριστή είναι 123456 (προεπιλεγμένος).Αφού ρυθμίσαμε την συσκευή, μπαίνουμε στην ιστοσελίδα του FIREBBOX.gr και πατάμε πάνω δεξιά στο εικονίδιο “GPS Tracker”. Διαφορετικά απλά μπαίνουμε κατευθείαν στο http://gps.firebox.grΗ σελίδα ανοίγει και μπορούμε να κάνουμε εγγραφή και να προσθέσουμε την συσκευή μας πατώντας το ”+”
Εισάγουμε ένα όνομα της επιλογής μας και το αναγνωριστικό (ID) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
Μόλις η συσκευή συνδεθεί, θα εμφανιστεί με πράσινο χρώμα και θα δούμε την τοποθεσία της στον χάρτη.
Μπορούμε να δούμε το ιστορικό και τις τοποθεσίες της συσκευής, πατώντας το κουμπί «Αναφορές».
Επιλέγουμε π.χ. στον τύπο «Διαδρομή» και πατάμε το κουμπί «Διαμόρφωση»
Αφού επιλέξαμε συσκευή και ημερομηνίες, πατάμε «προβολή» για να δούμε την αναφορά.
Στην παραπάνω εικόνα, βλέπουμε την διαδρομή που έχει κάνει η συσκευή κατά την διάρκεια των ημερομηνιών που επιλέξαμε.

Μεγάλη σημασία έχει η συχνότητα ενημέρωσης που έχουμε επιλέξει (κάθε πόσα δευτερόλεπτα η συσκευή θα ενημερώνει την τοποθεσία της)

Αντίστοιχα, επιλέγοντας τύπο αναφοράς «Διάγραμμα» και αφού πατήσουμε «Διαμόρφωση» και επιλέξουμε την συσκευή και τις ημερομηνίες όπως στην προηγούμενη αναφορά, πατώντας «Προβολή», μπορούμε να δούμε την ταχύτητα μετακίνησης της συσκευής (Χιλιόμετρα ανά ώρα) ανά ημερομηνία, ώρα, λεπτά και δευτερόλεπτα.GPS Tracker TK102 με Ελληνικές οδηγίες και πλατφόρμα χαρτών

GPS Tracker TK102 με Ελληνικές οδηγίες και πλατφόρμα χαρτών

Συσκευή εντοπισμού GPS Tracker TK102B Η μόνη συσκευή εντοπισμού που διαθέτει μεγάλη αυτονομία και πλήθος δυνατοτήτων για να βλέπετε ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται το αυτοκίνητο, η μηχανή σας, ηλικιωμένους με άνοια, παιδιά, κατοικίδια κ.λ.π Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 2 τρόπους: Εντοπισμός..

29.76€
Φορτιστης μπαταρίας αυτοκινητου- μοτο  12v 24v για GPS Tracker TK102b

Φορτιστης μπαταρίας αυτοκινητου- μοτο 12v 24v για GPS Tracker TK102b

Για χρήση με GPS Tracker TK102b. Δίαμετρος καλωδίου 5 μέτρων.Μήκος: Περίπου. 276cm / 108.66 "Θερμοκρασία λειτουργίας: -40-160 ℉Ισχύς εξόδου: 5WΡεύμα εξόδου: 1AΤάση εξόδου: DC 5V ± 5%Τάση εισόδου: DC 12V-24V ..

9.92€
Μπαταρία Λιθιου (Li-On) 3.7V 890 mAh BL-5B

Μπαταρία Λιθιου (Li-On) 3.7V 890 mAh BL-5B

Επαναφορτιζομενη μπαταρία λιθιου για κινητά Nokia στα 890 mAh Οι μπαταρίες λιθίου έχουν μεγαλύτερη διάρκεια απο τις απλές μπαταρίες και αποφορτιζονται πιο αργά,δίνοντας μεγαλύτερη αυτονομία στην συσκευή μας. Nokia 3220, 3230, 5070, 5140, 5140i, 5200 XM, 5300 XM, 5320 XM, 5500 Sport, 6020, 6021, 6060..

5.58€