Μενού
Your Cart

Οδηγίες Χρήσης ELRM1001 - GSM ρελέ CL1


ELRM1002 - GSM ρελέ για έλεγχο μέσω SMSΗ συσκευή δέχεται εντολές μέσω μηνυμάτων (SMS) για ενεργοποίηση του διακόπτη. Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στην συσκευή και συνδέστε την τροφοδοσία.


H κάρτα SIM Δεν πρέπει να έχει το PIN ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε την απαίτηση κωδικού PIN από την κάρτα SIM.


Για να απενεργοποιήσετε την απαίτηση κωδικού PIN, βάλτε την κάρτα SIM σε ένα κινητό τηλέφωνο και ρυθμίστε την κάρτα να μην ζητάει κωδικό Pin.


SW button - Αλλάζει την κατάσταση του Relay
SET button - Πιέζοντας αυτό μπορούμε χειροκίνητα να εισάγουμε τον αριθμό του Master.
STA - Ενδεικτικό κατάστασης STA
GSM SIG Indicator - Ενδεικτικό σήματος GSM.


Ο εργοστασιακός Κωδικός είναι 0000. Αλλαγή του κωδικού με SMS ως ακολούθως:
SN+παλιός κωδικός+NEW+νέος κωδικός
Παράδειγμα: Αλλαγή από 0000 σε 1234, στέλνουμε το μήνυμα: SN0000NEW1234
O ελεγκτής θα στείλει το μήνυμα: SN SETOK NEW SN IS 1234


Δέχεται έως 5 τηλέφωνα.
Υπάρχουν δύο τρόποι, ένας με SMS και ένας με το μπουτόν SET.Με SMS: Στέλνουμε SN1234SET6972777777 , εάνο κωδικός είναι 1234 και ο αριθμός που θέλουμε είναι 6972777777. Εάν γίνει η καταχώρηση ο ελεγκτής θα στείλει: 6972777777SETOKΜε το SET:
Πιέζουμε το SET, το ενδεικτικό του STA θα αναβοσβήνει για 30 sec. Στον χρόνο αυτό
καλούμε τον ελεγκτή. Ο ελεγκτής απορρίπτει την κλήση και ο αριθμός που καλέσαμε καταχωρείτε
ως Master.


Έλεγχος με SMS: (Εντολή ON, OFF, COM, T, L, XT)α. Εντολή ΟΝ - εντολή να οπλίσει το Relay SN+ΚΩΔΙΚΟΣ+ΟΝ , π.χ. SN0000ON , ο ελεγκτής θα στείλει μήνυμα STATE IS ONβ. Εντολή OFF - εντολή να ξεοπλίσει το Relay SN+ΚΩΔΙΚΟΣ+OFF, π.χ. SN0000OFF,
ο ελεγκτής θα στείλει μήνυμα STATE IS OFFγ. Εντολή COM
Με αυτή μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση του relay.
Η εντολή είναι: SN+ΚΩΔΙΚΟΣ+COM+Control Code
Στο Control Code γράφουμε N για να οπλίσει το Relay(ON), F για να ξεοπλίσει (OFF) και Χ για να παραμείνει ως έχει.
π.χ. εάν στείλουμε την εντολή:
SN0000COMN
θα οπλίσει το Relay.


π.χ. εάν στείλουμε την εντολή:
SN0000COMF
θα ξεοπλίσει το Relay.

Εάν η εντολή εκτελεστεί επιτυχώς ο ελεγκτής θα στείλει το μήνυμα SW1 IS ON ή SW1 IS OFFδ. Εντολή Τ - INCHing - εντολή για παλμική όπλιση
SN+ΚΩΔΙΚΟΣ+Τ+* +Control Code (* = 0-9, 0=0.5 sec, 1 = 1 sec, 2 = 2 sec......9 = 9 sec),
Control Code: με C δίνουμε εντολή να οπλίσει και με Χ να παραμείνει ως έχει.
π.χ. Για 3 second INCHing του Relay, στέλνουμε SN0000T3C.
Με την εντολή αυτή το relay θα οπλίσει για 3 second.ε.Εντολή L - INCHing- εντολή για παλμική όπλιση μεγάλης διάρκειας - SN+ΚΩΔΙΚΟΣ+L+(001-240)+Control Code.
(001-240) σημαίνει διάρκεια από 1 λεπτό έως 240 λεπτά (4 ώρες).
Control Code: C για όπλιση.
π.χ. με την εντολή:
SN0000L060C το relay θα οπλίσει και θα ξεοπλίσει μετά από 60 λεπτά.
Ο ελεγκτής θα στείλει μήνυμα SW1 IS INCHINGΣτ.Εντολή ΧΤ.
Με την εντολή αυτή ρυθμίζουμε το πως θα λειτουργεί το Relay σε τηλεφωνική κλήση του ελεγκτή, δηλαδή αν θα λειτουργεί παλμικά ή ON/OFF καθώς και την χρονική διάρκεια του παλμού (που θα είναι οπλισμένο).
Η εντολή είναι SN+0000+XT+(0-9), 0 σημαίνει 0.5 sec και 1-9 σημαίνει από 1 έως 9 second.
π.χ. Με την εντολή SN0000ΧΤ5 ρυθμίζουμε τον ελεγκτή, έτσι ώστε σε τηλεφωνική κλήση το ρελέ , να λειτουργεί παλμικά με χρόνο 5 sec.
Ο ελεγκτής θα απαντήσει JOG FUNCTION IS ON.
Εάν στείλουμε την εντολή SN0000XTC ρυθμίζουμε τον ελεγκτή έτσι ώστε σε τηλεφωνική κλήση το ρελέ να λειτουργεί ON/OFF.
Ο ελεγκτής θα απαντήσει JOG FUNCTION IS OFF.


Ο τρόπος λειτουργίας του (παλμική ή ON/OFF) καθορίζεται όπως προαναφέρθηκε με την αποστολή του αντίστοιχου SMS.Σε λειτουργία ΟΝ/ΟFF:
Κάθε φορά που καλούμε τον ελεγκτή, η κλήση απορρίπτεται μετά από 1 sec και αλλάζει η κατάσταση του Relay. Εάν είναι οπλισμένο ξεοπλίζει και αντιστρόφως.Σε παλμική λειτουργία:
Κάθε φορά που καλούμε τον ελεγκτή, η κλήση απορρίπτεται μετά από 1 sec το ρελέ οπλίζει για όσο χρόνο έχουμε ρυθμίσει και εν συνεχεία ξεοπλίζει.
Τοπικός έλεγχος με τα Μπουτόν SW: Κάθε φορά που πατάμε το μπουτόν SW η κατάσταση του αντίστοιχου Relay αλλάζει.


Για τον έλεγχο της κατάστασης του Relay στέλνουμε SN+ΚΩΔΙΚΟ+CHECK
π.χ. SN0000CHECK.
Ο ελεγκτής απαντά SW1 IS ON/OFF;


Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι να θυμάται ο ελεγκτής την κατάσταση του, πριν την διακοπή (Power down save).
Μπορούμε να καταλάβουμε πως είναι ρυθμισμένος, παρακολουθώντας το ενδεικτικό STA1 μετά την επανατροφοδότηση του.Εάν αναβοσβήσει 2 φορές, η ρύθμιση είναι power down save.
Εάν αναβοσβήσει 4 φορές η ρύθμιση είναι να μην θυμάται την κατάσταση πριν την διακοπή.Η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει πατώντας ένα από τα μπουτόν SW. Εάν το πατήσουμε για 15 sec
αλλάζει κυκλικά η ρύθμιση.


Πιέζοντας το μπουτόν SET και SW1 συγχρόνως για 1 sec.
Το ενδεικτικό STA1 θα αναβοσβήσει αργά 2 φορές, ένδειξη επιτυχούς RESET.Μετά από RESET δεν υπάρχει αριθμός MASTER και ο KΩΔΙΚΟΣ επανέρχεται στο 0000.


GSM ρελέ (Διακόπτης) για έλεγχο μέσω SMS CL1-GSM

GSM ρελέ (Διακόπτης) για έλεγχο μέσω SMS CL1-GSM

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη κ εξουσιοδοτημένη πρόσβαση των θυρών της οικίας σας, το σύστημα συναγερμού αλλά και για τον έλεγχο των υπολοίπων συσκευών του σπιτιού. Από κράμα αλουμινίου και ειδικό επιβραδυντικό πλαστικό σε περίπτωση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστικά Συχνότητα : 850/900/1..

62.00€